การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไข

การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไข

#การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไข #ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัย […]

Read Me Leave comment

วิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานวัยรุ่น ในสถานบริการสาธารณสุข

วิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานวัยรุ่น ในสถานบริการสาธารณสุข

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต […]

Read Me Leave comment

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.ภาคใต้ กับการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภาคใต้วันที่ 15-16 มีนาคม 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.ภาคใต้ กับการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภาคใต้วันที่ 15-16 มีนาคม 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.ภาคใต้ กับการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครร […]

Read Me Leave comment

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พศ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พศ 2561

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการ […]

Read Me Leave comment

ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น_จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น_จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดทำสื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดทำสื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา […]

Read Me Leave comment

โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชานไทยอายุ 15 ปี

โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชานไทยอายุ 15 ปี

                  &n […]

Read Me Leave comment

รายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

รายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  รายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายงานอ […]

Read Me Leave comment

รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

              รายงานการตรวจคัด […]

Read Me Leave comment

โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชานไทยอายุ 15 ปี

โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชานไทยอายุ 15 ปี

                  &n […]

Read Me Leave comment