โครงการปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และ การส่งต่อบริการที่ปลอดภัย โดยเครือข่าย RSA มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยร่วมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธุ์ 2561

โครงการปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และ การส่งต่อบริการที่ปลอดภัย โดยเครือข่าย RSA มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  โดยร่วมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธุ์ 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment

โครงการมหกรรมการสร้างมูลค่าสู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคใต้ ปี2561 “วินัยสร้างชาติ เด็กไทยสุขภาพดี มีความสุข” วันที่18-20กพ61 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการมหกรรมการสร้างมูลค่าสู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคใต้ ปี2561 “วินัยสร้างชาติ เด็กไทยสุขภาพดี มีความสุข” วันที่18-20กพ61 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                  โค […]

Read Me Leave comment

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ

                  &n […]

Read Me Leave comment

สรุปรายงานคลินิกงานวางแผนครอบครัวประจำเดือน มกราคม 2561

สรุปรายงานคลินิกงานวางแผนครอบครัวประจำเดือน มกราคม 2561

                🍀สรุปรายง […]

Read Me Leave comment

รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำเดือน มกราคม 2561

                  รา […]

Read Me Leave comment

รายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2561

  รายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2561 จำนวนผู้รับ […]

Read Me Leave comment

รายงานห้องคลอดประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานห้องคลอดประจำเดือนมกราคม  2561

                รายงานห้อ […]

Read Me Leave comment

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่นทีมRH ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่นทีมRH ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวั […]

Read Me Leave comment

ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(career path) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระหว่างวันที่24-26มกราคม2561 ณ ชวาลัน รัสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(career path) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระหว่างวันที่24-26มกราคม2561 ณ ชวาลัน รัสอร์ท จังหวัดนครปฐม

                  ตา […]

Read Me Leave comment

วันที่ 26มกราคม 2561 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการฝากครรภ์คุณภาพ การคลอดที่ปลอดภัย โดยความร่วมมือของService plan สูติกรรมเขต11,MCH Board เขต11และศูนย์อนามัยที่11 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ฯ

วันที่ 26มกราคม 2561 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการฝากครรภ์คุณภาพ การคลอดที่ปลอดภัย โดยความร่วมมือของService plan สูติกรรมเขต11,MCH Board เขต11และศูนย์อนามัยที่11 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ฯ

          วันที่ 26มกราคม 2561 ประชุมแลก […]

Read Me Leave comment