โครงการ”สตรีคุระบุรีห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม” และโครงการ”สตรีกะปงห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม” ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลท่านา อ.กะปง จ.พังงา ในวันที่ 17/1/61

โครงการ”สตรีคุระบุรีห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม” และโครงการ”สตรีกะปงห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม” ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลท่านา อ.กะปง จ.พังงา ในวันที่ 17/1/61
Read Me Leave comment

โครงการมูลนิธิกาญจนบารมี และมีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมปฏิบัติงาน ตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จังหวัดระนอง เป็นเวลา 3 วัน 8,9,10. ม. ค 2561

โครงการมูลนิธิกาญจนบารมี และมีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมปฏิบัติงาน ตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จังหวัดระนอง เป็นเวลา 3 วัน 8,9,10. ม. ค 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ เพื่อให้การดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมของจังหวัดชุมพร เป็นเวลา 2 วัน 4, 5 ม. ค 2561

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ เพื่อให้การดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมของจังหวัดชุมพร เป็นเวลา 2 วัน 4, 5 ม. ค 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 15 มกราคม 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1 / 2561  ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่ 15 มกราคม 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment

ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 7 ธ.ค. 2560

ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 7 ธ.ค. 2560

  การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ […]

Read Me Leave comment

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/ 2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/ 2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจั […]

Read Me Leave comment

วันที่ 24-46 ธ.ค. 60 ประชุมโครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2560 (ระยะที่1) ณ โรงแรมทีเคพาเลชแอนด์คอนเวนชั่น ☘️มีระยะในการดำเนินการ�� ตั้งแต่วันที่25 กย.60-24 กพ.61

วันที่ 24-46 ธ.ค. 60 ประชุมโครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2560 (ระยะที่1) ณ โรงแรมทีเคพาเลชแอนด์คอนเวนชั่น ☘️มีระยะในการดำเนินการ�� ตั้งแต่วันที่25 กย.60-24 กพ.61

              ��วันที่ 24-46 ธ […]

Read Me Leave comment

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายแพทย์อาสา R-SA ( Referral System for Safe abortion ) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560  ประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายแพทย์อาสา R-SA ( Referral System for Safe abortion ) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เรื่อง”เชื่อมร้อยภาระกิจสู่การขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติวันที่16-17พฤศจิกายน2560 ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เรื่อง”เชื่อมร้อยภาระกิจสู่การขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติวันที่16-17พฤศจิกายน2560 ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมปฏิบัติการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิ้ล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ประชุมปฏิบัติการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิ้ล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ประชุมปฏิบัติการโครงการ             […]

Read Me Leave comment