สรุป__รายงานเดือนกันยายน 2560

สรุป__รายงานเดือนกันยายน 2560

          สรุป__รายงานเดือนกันยายน 2560 […]

Read Me Leave comment

สรุปผลงานข้อมูลวัยรุ่นที่มารับบริการประจำปีงบประมาณ2560🐞🐞🐞

สรุปผลงานข้อมูลวัยรุ่นที่มารับบริการประจำปีงบประมาณ2560🐞🐞🐞

 สรุปผลงานข้อมูลวัยรุ่นที่มารับบริการประจำปีงบประมาณ2560🐞🐞🐞 🐬🐬🐬 จ […]

Read Me Leave comment

18 กันยายน 2560 เวลา 13.30โครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

18 กันยายน 2560 เวลา 13.30โครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

                สรุปการดำ […]

Read Me Leave comment

รณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กลุ่มสตรีอายุ 30-60ปี ของรพ.สต.บ้านบางบูชา วันที่ 8 ก.ย.2560

รณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กลุ่มสตรีอายุ 30-60ปี ของรพ.สต.บ้านบางบูชา วันที่ 8 ก.ย.2560

                  &n […]

Read Me Leave comment

๑๓ กันยายน ๒๕๖o ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รักษ์บ้านเกิดและสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖o ปี

๑๓ กันยายน ๒๕๖o ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รักษ์บ้านเกิดและสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖o ปี

                  &n […]

Read Me Leave comment