สรุปการถอดบทเรียน Cluster วัยรุ่น 22/7/60 ณ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สรุปการถอดบทเรียน Cluster วัยรุ่น 22/7/60 ณ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Read Me Leave comment

ประเมิน YFHS รพ. ร่อนพิบูลย์. & เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น อำเภอร่อนพิบูลย์ รพ.ร่อนพิบูลย์ วันที่ 19 มิ.ย.60

ประเมิน YFHS รพ. ร่อนพิบูลย์. & เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น อำเภอร่อนพิบูลย์  รพ.ร่อนพิบูลย์  วันที่ 19 มิ.ย.60

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประเมินการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และ เครือข่ายการดูแลวัยรุ่นอำเภอเชียรใหญ่ วันที่ 16 มิ.ย.60

ประเมินการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และ เครือข่ายการดูแลวัยรุ่นอำเภอเชียรใหญ่ วันที่ 16 มิ.ย.60

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประเมินคลินิกการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( YFHS ) & เครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบางขัน วันที่ 13 มิ.ย.60

ประเมินคลินิกการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( YFHS ) & เครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  โรงพยาบาลบางขัน วันที่ 13 มิ.ย.60

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประเมินคลินิกวัยรุ่น การบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น โรงพยาบาลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ( YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ) วันที่ 12 มิ.ย.60

ประเมินคลินิกวัยรุ่น การบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น โรงพยาบาลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ( YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ) วันที่ 12 มิ.ย.60

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ รพ. สิชล / เครือข่าย วันที่ 9 มิ.ย.60

ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ รพ. สิชล / เครือข่าย วันที่ 9 มิ.ย.60

                  &n […]

Read Me Leave comment

การประเมินมาตรฐานเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งสงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่7มิ.ย.2560

การประเมินมาตรฐานเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งสงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่7มิ.ย.2560

                  &n […]

Read Me Leave comment

พัฒนาแกนนำวัยรุ่นในชุมชน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560

พัฒนาแกนนำวัยรุ่นในชุมชน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลกะเปอร์. จังหวัดระนอง โดยทีม Cluster วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ณ ห้องประชุม รพ. กะเปอร์ วันที่ 9พ.ค.60

ประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลกะเปอร์. จังหวัดระนอง โดยทีม Cluster วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ณ ห้องประชุม รพ. กะเปอร์ วันที่ 9พ.ค.60

                  &n […]

Read Me Leave comment

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับการขอรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ( YFHS )& อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ รพ. เชียรใหญ่ และเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น วันที่ 3 พ.ค.60

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับการขอรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ( YFHS )& อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ รพ. เชียรใหญ่ และเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น วันที่ 3 พ.ค.60

                  &n […]

Read Me Leave comment