ประชุมเครือข่ายระบบการส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560

ประชุมเครือข่ายระบบการส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560

              สรุปการประชุมเคร […]

Read Me Leave comment

ตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ “สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตมินเสริมเหล็กและโฟลิก”

ตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ “สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตมินเสริมเหล็กและโฟลิก”

สาวไทยแก้มแดง “ด้วยวิตมินเสริมเหล็กและโฟลิก” ตามนโยบา […]

Read Me Leave comment

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

                  &n […]

Read Me Leave comment

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช

            กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัต […]

Read Me Leave comment

ศูนย์อนามัยที่ 11จัดอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care manager วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา

ศูนย์อนามัยที่ 11จัดอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care manager วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา

ศูนย์อนามัยที่ 11นครศรีธรรมราชร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบ […]

Read Me Leave comment

ศูนย์อนามัยที11 จัดอบรม Digital CM จังหวัดระนอง วันที่ 3/2/60

ศูนย์อนามัยที11 จัดอบรม Digital CM จังหวัดระนอง วันที่ 3/2/60

  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 ท่าน มาจาก รพช. สสอ. รพ.สต. เพื่อ 1 […]

Read Me Leave comment

ศอ.๑๑ จัดโครงการอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care managerวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า โรงแรมบุญสยาม จ.กระบี่

ศอ.๑๑ จัดโครงการอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care managerวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า โรงแรมบุญสยาม จ.กระบี่

ศอ.๑๑ จัดโครงการอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care manager วันที่ ๑ ก […]

Read Me Leave comment