ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ #ในวัยรุ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิงกัน 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ #ในวัยรุ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิงกัน 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

                  &n […]

Read Me Leave comment

รายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน มีนาคม 2561

  จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด 1,082ราย 1,392 ครั้ง จำนวนผู้รับบ […]

Read Me Leave comment

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว

“วันที่30มีนาคม2561 ณ โรงแรมไมด้า นนทบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้แผน […]

Read Me Leave comment

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่นทีมRHประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่นทีมRHประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

              มีจำนวนมารดามารั […]

Read Me Leave comment

รายงานห้องคลอดประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานห้องคลอดประจำเดือนมีนาคม  2561

        – มีผู้รับบริการคลอดจำนวน  10รา […]

Read Me Leave comment

รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำเดือน มีนาคม 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบให้การปรึกษาและบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม_จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบให้การปรึกษาและบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม_จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบให้การปรึกษาและบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ต […]

Read Me Leave comment

ประชุมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่1/2561

ประชุมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่1/2561

การเข้าร่วมวันศุกร์ที่23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากล […]

Read Me Leave comment

การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไข

การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไข

#การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไข #ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัย […]

Read Me Leave comment