โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ วันที่9-10 ม.ค. 2562

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ วันที่9-10 ม.ค. 2562

                  &n […]

Read Me Leave comment

11 มกราคม2562นางสายใจ โฆษิตกุลพร Cluster วัยรุ่นร่วมงานวันเด็กในสถานพินิจ

11 มกราคม2562นางสายใจ โฆษิตกุลพร Cluster วัยรุ่นร่วมงานวันเด็กในสถานพินิจ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เนื่องด้วยเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเ […]

Read Me Leave comment

เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียนและถ่ายทำรายการ BIRD EYE VIEW อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561

เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียนและถ่ายทำรายการ BIRD EYE VIEW อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561

                                       🌺 […]

Read Me Leave comment

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ _ Reac YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระบบการบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ _ Reac YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  ระบบการบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

                วันที่ 6 […]

Read Me Leave comment

วันที่ 5 กค.2561 เยี่ยมประเมินตามมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเครือข่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่น โรงพยาบาลกระบี่ ( Youth Friendly Health Service & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ) เป็นการประเมินรับรองซ้ำ

วันที่ 5 กค.2561 เยี่ยมประเมินตามมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเครือข่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่น โรงพยาบาลกระบี่ ( Youth Friendly Health Service & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ) เป็นการประเมินรับรองซ้ำ

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่  ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำวัยรุ่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำวัยรุ่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เยี่ยมพัฒนามาตรฐานการให้บริการวัยรุ่น YFHS & เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่นโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต_อำเภอเมือง

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เยี่ยมพัฒนามาตรฐานการให้บริการวัยรุ่น YFHS & เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่นโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต_อำเภอเมือง

                  &n […]

Read Me Leave comment

วันที่ 30 พ.ค. 2561การประชุมอปท.ระดับชาติ ณ ศูนย์อนามัยที่11 ห้องประชุมสิริธรรม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เรื่อง การปรึกษาหารือ การนำเสนอรูปแบบการนำเสนอ การจัดนิทรรศการ

วันที่ 30 พ.ค. 2561การประชุมอปท.ระดับชาติ ณ ศูนย์อนามัยที่11 ห้องประชุมสิริธรรม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เรื่อง การปรึกษาหารือ การนำเสนอรูปแบบการนำเสนอ การจัดนิทรรศการ

                  &n […]

Read Me Leave comment

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ ท้องถิ่นวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณเดอะไทน์ รีสอร์ทบางแสน จังหวัดชลบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ  ท้องถิ่นวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณเดอะไทน์ รีสอร์ทบางแสน จังหวัดชลบุรี

                โดยจัดเป็ […]

Read Me Leave comment