สรุปการประชุมทีมแพทย์ศูนย์อนามัยที่11

สรุปการประชุมทีมแพทย์ศูนย์อนามัยที่11

                  สร […]

Read Me Leave comment

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่น

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่น

              สรุปผลการดำเนินง […]

Read Me Leave comment

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

                  &n […]

Read Me Leave comment

รณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

รณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

                  &n […]

Read Me Leave comment

โครงการสานพลังเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ วันที่ 27- 28 มีนาคม 2560 เวลา 8:30 – 20:00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

โครงการสานพลังเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ วันที่ 27- 28 มีนาคม 2560 เวลา 8:30 – 20:00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

                  &n […]

Read Me Leave comment

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี อำเภอเหนือคลอง จังหวัด กระบี่

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี อำเภอเหนือคลอง จังหวัด กระบี่

                  &n […]

Read Me Leave comment

Action plan

Action plan : กลับสู่หน้าหลัก

Read Me Leave comment