โครงการปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และ การส่งต่อบริการที่ปลอดภัย โดยเครือข่าย RSA มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยร่วมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธุ์ 2561

โครงการปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และ การส่งต่อบริการที่ปลอดภัย โดยเครือข่าย RSA มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  โดยร่วมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธุ์ 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment

สรุปผลงานการเยี่ยมสำรวจอำเภอหัวไทร ในโครงการ PP excellence ใน วันที่15 พฤศจิกายน 2560อำเภอหัวไทร

สรุปผลงานการเยี่ยมสำรวจอำเภอหัวไทร ในโครงการ PP excellence ใน วันที่15 พฤศจิกายน 2560อำเภอหัวไทร

                  สร […]

Read Me Leave comment

Start up PP excellence. “ Like HAPPEN” @อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

Start up PP excellence. “ Like HAPPEN” @อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

                  St […]

Read Me Leave comment

Start up pp excellence อำเภอปากพนัง วันที่9 พฤศจิกายน 2560

Start up pp excellence อำเภอปากพนัง  วันที่9 พฤศจิกายน 2560

                  &n […]

Read Me Leave comment

Start up PP excellence อำเภอท่าศาลา วันที่7พฤศจิกายน60

Start up PP excellence อำเภอท่าศาลา วันที่7พฤศจิกายน60

                  &n […]

Read Me Leave comment

สรุป__รายงานเดือนกันยายน 2560

สรุป__รายงานเดือนกันยายน 2560

          สรุป__รายงานเดือนกันยายน 2560 […]

Read Me Leave comment

สรุปผลงานข้อมูลวัยรุ่นที่มารับบริการประจำปีงบประมาณ2560🐞🐞🐞

สรุปผลงานข้อมูลวัยรุ่นที่มารับบริการประจำปีงบประมาณ2560🐞🐞🐞

 สรุปผลงานข้อมูลวัยรุ่นที่มารับบริการประจำปีงบประมาณ2560🐞🐞🐞 🐬🐬🐬 จ […]

Read Me Leave comment

18 กันยายน 2560 เวลา 13.30โครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

18 กันยายน 2560 เวลา 13.30โครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

                สรุปการดำ […]

Read Me Leave comment

๑๓ กันยายน ๒๕๖o ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รักษ์บ้านเกิดและสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖o ปี

๑๓ กันยายน ๒๕๖o ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รักษ์บ้านเกิดและสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖o ปี

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประเมินคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลทุ่งตะโก. อำเภอทุ่งตะโก. จังหวัดชุมพร วันที่ 31 สิงหาคม 2560 _

ประเมินคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลทุ่งตะโก. อำเภอทุ่งตะโก. จังหวัดชุมพร วันที่ 31 สิงหาคม 2560 _

                  &n […]

Read Me Leave comment