CLUSTER วัยรุ่น

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305

Read Me Leave comment

แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะแรกรับ

แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะแรกรับและากรส่งต่อเครือข่าย เพื่ […]

Read Me Leave comment

โรคเก๊าท์ (Gout arthritis)

โรคเก๊าท์ (Gout  arthritis) เป็นโรคที่มีการอักเสบของข้อชนิดเป็น ๆ […]

Read Me Leave comment

การประเมินเบื้องต้น (Primary Assessment)

การประเมินเบื้องต้น (Primary Assessment) การประเมินเบื้องต้น (Pri […]

Read Me Leave comment

การใช้สารเสพติดขณะตั้งครรภ์

การใช้สารเสพติดขณะตั้งครรภ์ จากข้อมูลของโรงพยาบาลปทุมธานีพบว่า เก […]

Read Me Leave comment

จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในปัจจุบัน เด็กๆวัยรุ่นและเยาวชนมีการดูแลและป้องกันตัวเองอย่างไรบ้าง

จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในปัจจุบัน เด็กๆวัยรุ่นและเยา […]

Read Me Leave comment

วัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“วัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข” กรณีที่ต้องหยุดอยู่กับบ้าน ( […]

Read Me Leave comment

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือเรียกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 /โควิด 19

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือเรียกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 /โควิด 19

    ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือเรียกชื่อหนึ่งว่า COVI […]

Read Me Leave comment

รู้ทัน ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

รู้ทัน ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) คือการอักเสบของไส้ติ่งที่อยู่ระหว่าง […]

Read Me Leave comment

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ( ฉบับปรับปรุง ) พัฒนาครู ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS  ( ฉบับปรับปรุง ) พัฒนาครู ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน […]

Read Me Leave comment