ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม- 19 กพ.2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชาสัพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม- 1…
Read More