ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างศิลป์

กำหนดวัน  เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวการประเมิน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  ดาวน์โหลด
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2562 ตำแหน่งนายช่างศิลป์

กำหนดวัน  เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวการประเมิน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  ดาวน์โหลด
Read More