ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ย…
Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ประจำปี 2561  ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More