แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 ศูนย์อนามัยที่ 11

แผนปฏิบัติการ  ดาวน์โหลด แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ดาวน์โหลด แผนจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ดาวน์โหลด แผนจัด…
Read More

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

1.บทความเรื่อง ขอเลข 13 หลักเพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม 2.บทความเรื่อง เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ 3.…
Read More