งบทดลองประจำเดือนเพร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนเพร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 รายละเอียดข้างในตามหัว…
Read More

งบทดลองประจำเดือนเพร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2563

1.หนังสือการส่งรายงานงบทดลอง พร้อมรายงานงบทดลองที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เดือน พฤศจิกายน 2563       …
Read More

งบทดลองประจำเดือนพร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563

1.หนังสือการส่งรายงานงบทดลอง  พร้อมรายงานงบทดลองที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม  2563 1.1  งบท…
Read More

ตารางคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนักของร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบ 2 ปี 2563

ตารางคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนักของร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบ 2 ปี 2563 >> คลิก <<
Read More