แหล่งรวบรวมความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 11

ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่ระบบ

#หัวข้อกลุ่มวัยประเภท 
 
 
 
1ให้อาหารทางสายยางทุกกลุ่มวัยบัตรกิจกรรม
2ลดข้อติดแข็งผู้สูงอายุบัตรกิจกรรม
3บริหารปอดทุกกลุ่มวัยบัตรกิจกรรม
4คาสายสวนปัสสาวะทุกกลุ่มวัยบัตรกิจกรรม
5กิจกรรมยามเช้าและก่อนนอนทุกกลุ่มวัยบัตรกิจกรรม
6การดูแลแผลกดทับทุกกลุ่มวัยบัตรกิจกรรม
7กินดีมีสุขทุกกลุ่มวัยบัตรกิจกรรม
8กิจกรรมตอนเย็นทุกกลุ่มวัยบัตรกิจกรรม
9พัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อทุกกลุ่มวัยบัตรกิจกรรม
10ปวดเมื่อย เข็ด เหน็ด ยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกกลุ่มวัยบัตรกิจกรรม
11Click สุขภาพ ep 20 มณีเวชประยุกต์ มโนราห์ประสานใจผู้สูงอายุคลิป
12Click สุขภาพ ep 36 กิจกรรมยามเย็นผู้สูงอายุคลิป
13สูงวัย สุชใจ สุขกายผู้สูงอายุคู่มือ
14สี่มิติผู้สูงวัยในชุมชนผู้สูงอายุคู่มือ
15เพิ่มสีสันของชีวิตในชายวัยทองผู้สูงอายุคู่มือ
16พลังชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ผู้สูงอายุคู่มือ
17คู่มืออาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงออายุผู้สูงอายุคู่มือ
18คู่มือสนับสนุนโครงการกองทุนผู้สูงอายุ ฉบับย่อผู้สูงอายุคู่มือ
19คู่มือจิตอาสาผู้สูงอายุผู้สูงอายุคู่มือ
20คู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืนผู้สูงอายุคู่มือ