นาย ภากร ช่วยสกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11

นายแพทย์ ไกรวุฒิ ก้วนหิน

อดีตผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

2020.6.9