ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ(PIRAB)

จ.นครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1นครศรีธรรมราช3323533.173

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35
ทั้งหมด 23 ผลลัพธ์

สถานการณ์กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ(PIRAB)

จ.นครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอระดับ
1เมืองนครศรีธรรมราช3
2พรหมคีรี0
3ลานสกา3
4ฉวาง3
5พิปูน0
6เชียรใหญ่0
7ชะอวด0
8ท่าศาลา0
9ทุ่งสง0
10นาบอน0
11ทุ่งใหญ่0
12ปากพนัง0
13ร่อนพิบูลย์0
14สิชล0
15ขนอม0
16หัวไทร0
17บางขัน0
18ถ้ำพรรณรา0
19จุฬาภรณ์0
20พระพรหม0
21นบพิตำ0
22ช้างกลาง2
23เฉลิมพระเกียรติ0

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35