ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1สุราษฎร์ธานี5535524.605

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35
ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1วิภาวดี5555505.005
2ชัยบุรี5555505.005
3เวียงสระ5555515.005
4เคียนซา5555515.005
5พุนพิน5535524.605
6เกาะสมุย5455404.605
7บ้านนาสาร4545514.605
8คีรีรัฐนิคม4455514.605
9พนม4445514.405
10เมืองสุราษฎร์ธานี4535514.405
11ท่าฉาง5515514.205
12ท่าชนะ4435504.205
13กาญจนดิษฐ์5515514.205
14ไชยา5415514.004
15พระแสง5515404.004
16ดอนสัก4505503.804
17เกาะพะงัน4505503.804
18บ้านนาเดิม5405513.804
19บ้านตาขุน4405513.604

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35