ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.กะเปอร์ (จ.ระนอง)

X̅ อำเภอ= 20.000000000000 | SD อำเภอ =44.721359549996
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1เทศบาลตำบล กะเปอร์(1/1)*100100.000000000000
2องค์การบริหารส่วนตำบล กะเปอร์(0/1)*1000.000000000000
3องค์การบริหารส่วนตำบล บางหิน(0/1)*1000.000000000000
4องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงกลวง(0/1)*1000.000000000000
5องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา(0/1)*1000.000000000000