ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.ละอุ่น (จ.ระนอง)

X̅ อำเภอ= 50.000000000000 | SD อำเภอ =57.735026918963
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1เทศบาลตำบล ละอุ่น(1/1)*100100.000000000000
2องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว(1/1)*100100.000000000000
3องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระเหนือ(0/1)*1000.000000000000
4องค์การบริหารส่วนตำบล ละอุ่นเหนือ(0/1)*1000.000000000000