ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.ทุ่งใหญ่ (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 12.500000000000 | SD อำเภอ =35.355339059327
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1เทศบาลตำบล ท่ายาง(1/1)*100100.000000000000
2เทศบาลตำบล ทุ่งสัง(0/1)*1000.000000000000
3องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงหยัน(0/1)*1000.000000000000
4องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ายาง(0/1)*1000.000000000000
5องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่(0/1)*1000.000000000000
6องค์การบริหารส่วนตำบล กุแหระ(0/1)*1000.000000000000
7องค์การบริหารส่วนตำบล บางรูป(0/1)*1000.000000000000
8องค์การบริหารส่วนตำบล ปริก(0/1)*1000.000000000000