ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.ลานสกา (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 0.000000000000 | SD อำเภอ =0.000000000000
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1เทศบาลตำบล ลานสกา(0/1)*1000.000000000000
2เทศบาลตำบล ขุนทะเล(0/1)*1000.000000000000
3องค์การบริหารส่วนตำบล กำโลน(0/1)*1000.000000000000
4องค์การบริหารส่วนตำบล เขาแก้ว(0/1)*1000.000000000000
5องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าดี(0/1)*1000.000000000000
6องค์การบริหารส่วนตำบล ลานสกา(0/1)*1000.000000000000