ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.กะทู้ (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 1.327269333300 | SD อำเภอ =1.696656357303
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลป่าตอง(8/247)*1003.238866000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา(5/673)*1000.742942000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้(0/1,995)*1000.000000000000