ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.บางขัน (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 0.570982000000 | SD อำเภอ =0.402000453253
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเจ(6/458)*1001.310044000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน(3/447)*1000.671141000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสาเหนือ ตำบลบางขัน(4/608)*1000.657895000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลำนาว(4/708)*1000.564972000000
5โรงพยาบาลบางขัน(3/608)*1000.493421000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากแพรก ตำบลบางขัน(2/668)*1000.299401000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสรร ตำบลบ้านนิคม(0/764)*1000.000000000000