ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.ขนอม (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 0.581763500000 | SD อำเภอ =0.601744822204
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลขนอม(13/949)*1001.369863000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหัวช้าง ตำบลควนทอง(2/170)*1001.176471000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปร็ต ตำบลขนอม(3/410)*1000.731707000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางคู(2/941)*1000.212540000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าน้อย ตำบลควนทอง(0/560)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทร์ ตำบลท้องเนียน(0/130)*1000.000000000000