ทั้งหมด 26 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.ทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 0.812887600000 | SD อำเภอ =0.589756688953
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลน้ำตก(6/309)*1001.941748000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ ตำบลนาหลวงเสน(10/516)*1001.937984000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว(19/1,163)*1001.633706000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางข้าม ตำบลหนองหงส์(8/539)*1001.484230000000
5สถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)(7/480)*1001.458333000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์(10/788)*1001.269036000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง ตำบลเขาโร(5/410)*1001.219512000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงส์ (5/422)*1001.184834000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่(6/545)*1001.100917000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา ตำบลที่วัง(4/413)*1000.968523000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว(4/450)*1000.888889000000
12เทศบาลทุ่งสง(19/2,139)*1000.888266000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตูก ตำบลกะปาง(2/284)*1000.704225000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนกรด(5/826)*1000.605327000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย(10/2,001)*1000.499750000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร(2/438)*1000.456621000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่(5/1,132)*1000.441696000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาโร ตำบลเขาโร(2/467)*1000.428266000000
19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปาง(2/504)*1000.396825000000
20โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด(3/825)*1000.363636000000
21โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยวน ตำบลที่วัง(2/608)*1000.328947000000
22โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกช้าง ตำบลนาหลวงเสน(1/827)*1000.120919000000
23โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่(0/269)*1000.000000000000
24โรงพยาบาลทุ่งสง(0/0)*1000.000000000000
25โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนแร นาไม้ไผ่(0/721)*1000.000000000000
26โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร(0/9)*1000.000000000000