ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.พิปูน (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 1.250395375000 | SD อำเภอ =1.045569426459
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา(26/912)*1002.850877000000
2โรงพยาบาลพิปูน(13/501)*1002.594810000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อน้ำร้อน(8/556)*1001.438849000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากระแนะ เขาพระ(4/307)*1001.302932000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจัง ตำบลกะทูน(6/561)*1001.069519000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน(3/494)*1000.607287000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว ตำบลควนกลาง(1/720)*1000.138889000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนาใหม่ ตำบลยางค้อม(0/269)*1000.000000000000