ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม อ.กะทู้ (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 94.189481666700 | SD อำเภอ =7.103560723457
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้(1,993/1,995)*10099.899749000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา(649/673)*10096.433878000000
3โรงพยาบาลป่าตอง(213/247)*10086.234818000000