ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม อ.เฉลิมพระเกียรติ (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 94.787727857100 | SD อำเภอ =8.524045886099
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกคราม ตำบลทางพูน(503/509)*10098.821218000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเพลง ตำบลทางพูน(624/632)*10098.734177000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตรอ(582/593)*10098.145025000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าหวาย ตำบลเชียรเขา(472/483)*10097.722567000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา(427/437)*10097.711670000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง(741/765)*10096.862745000000
7โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ(475/629)*10075.516693000000