ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม อ.ถ้ำพรรณรา (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 96.545239666700 | SD อำเภอ =1.344122792400
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา(435/444)*10097.972973000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพรกกลางตำบลคลองเส(165/169)*10097.633136000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายเส ตำบลคลองเส(399/412)*10096.844660000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกอ ตำบลถ้ำพรรณรา(649/673)*10096.433878000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรรณราชลเขต ตำบลดุสิต(279/290)*10096.206897000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะขวัญ ตำบลดุสิต(534/567)*10094.179894000000