ทั้งหมด 26 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม อ.ทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 94.880860280000 | SD อำเภอ =5.108163852067
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร(9/9)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนแร นาไม้ไผ่(716/721)*10099.306519000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยวน ตำบลที่วัง(603/608)*10099.177632000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกช้าง ตำบลนาหลวงเสน(818/827)*10098.911729000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย(1,968/2,001)*10098.350825000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่(1,112/1,132)*10098.233216000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่(263/269)*10097.769517000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตูก ตำบลกะปาง(277/284)*10097.535211000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่(530/545)*10097.247706000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด(799/825)*10096.848485000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลน้ำตก(299/309)*10096.763754000000
12เทศบาลทุ่งสง(2,066/2,139)*10096.587190000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร(423/438)*10096.575342000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนกรด(795/826)*10096.246973000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาโร ตำบลเขาโร(449/467)*10096.145610000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงส์ (403/422)*10095.497630000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ ตำบลนาหลวงเสน(492/516)*10095.348837000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางข้าม ตำบลหนองหงส์(513/539)*10095.176252000000
19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว(426/450)*10094.666667000000
20สถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)(449/480)*10093.541667000000
21โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปาง(462/504)*10091.666667000000
22โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา ตำบลที่วัง(373/413)*10090.314770000000
23โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว(1,038/1,163)*10089.251935000000
24โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์(641/788)*10081.345178000000
25โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง ตำบลเขาโร(326/410)*10079.512195000000
26โรงพยาบาลทุ่งสง(0/0)*1000.000000000000