ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา วัยทำงานมีค่า BMI ปกติ อ.เชียรใหญ่ (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 49.250926000000 | SD อำเภอ =7.510292258455
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคชธรรมราช ตำบลเสือหึง(72/117)*10061.538462000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว(122/207)*10058.937198000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน บ้านเนิน(138/244)*10056.557377000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขนาน(106/195)*10054.358974000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาบทอง(81/151)*10053.642384000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด(95/182)*10052.197802000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องขาด(70/138)*10050.724638000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระบาท (351/707)*10049.646393000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโตนด(45/93)*10048.387097000000
10โรงพยาบาลเชียรใหญ่(151/357)*10042.296919000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีรักษา ตำบลท้องลำเจียก(114/271)*10042.066421000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจ้าอยู่หัว แม่เจ้าอยู่หัว(247/606)*10040.759076000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง(28/69)*10040.579710000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการะเกด(177/468)*10037.820513000000