ทั้งหมด 33 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา วัยทำงานมีค่า BMI ปกติ อ.เมืองนครศรีธรรมราช (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 46.067604481500 | SD อำเภอ =11.724609753655
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ(535/829)*10064.535585000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลไชยมนตรี(715/1,189)*10060.134567000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทึง ตำบลท่างิ้ว(282/476)*10059.243697000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางใหญ่ ตำบลบางจาก(238/413)*10057.627119000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลมะม่วงสองต้น(554/995)*10055.678392000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง ตำบลท่างิ้ว(290/527)*10055.028463000000
7สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ตำบลปากพูน(595/1,182)*10050.338409000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เสด็จ(309/619)*10049.919225000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง ตำบลท่าเรือ(63/130)*10048.461538000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง ตำบลท่าชัก(267/555)*10048.108108000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดมุขธารา ตำบลปากนคร(445/926)*10048.056156000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางจาก ตำบลบางจาก(210/438)*10047.945205000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต.นาเคียน(473/1,009)*10046.878097000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายท่า ตำบลนาทราย(398/851)*10046.768508000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกข่อย ตำบลปากนคร(388/836)*10046.411483000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากนคร ตำบลท่าไร่(213/459)*10046.405229000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ(352/774)*10045.478036000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกระบือ ตำบลท่าไร่(209/470)*10044.468085000000
19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม ตำบลท่างิ้ว(186/420)*10044.285714000000
20โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ(378/855)*10044.210526000000
21โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลกำแพงเซา(849/1,929)*10044.012442000000
22โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากพญา ตำบลท่าชัก(248/589)*10042.105263000000
23โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโหนด ตำบลนาเคียน(357/892)*10040.022422000000
24โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ(58/154)*10037.662338000000
25โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ(211/594)*10035.521886000000
26สถานีอนามัยบ้านปากพูน ตำบลปากพูน(165/478)*10034.518828000000
27โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช(0/0)*1000.000000000000
28โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(0/0)*1000.000000000000
29ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ(0/0)*1000.000000000000
30ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งจีน(0/0)*1000.000000000000
31ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวาง(0/0)*1000.000000000000
32ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีทวี(0/1)*1000.000000000000
33ศูนย์บริการสาธารณสุขศาลามีชัย(0/0)*1000.000000000000