ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.กะทู้ (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 0.000000000000 | SD อำเภอ =0.000000000000
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้(0/2)*1000.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา(0/0)*1000.000000000000
3โรงพยาบาลป่าตอง(0/6)*1000.000000000000