ทั้งหมด 28 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ปากพนัง (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 83.928571428600 | SD อำเภอ =31.768440656315
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรงบน ตำบลคลองกระบือ(4/3)*100133.333333000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก(5/5)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปี๊ยะเนิน(3/3)*100100.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทัง ตำบลท่าพญา(1/1)*100100.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก(2/2)*100100.000000000000
6โรงพยาบาลปากพนัง(4/4)*100100.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจาก ตำบลป่าระกำ(1/1)*100100.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย(1/1)*100100.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนเนิน ปากพนังฝั่งตะวันตก(5/6)*10083.333333000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทรนนท์ ตำบลบ้านใหม่(3/4)*10075.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนาว ตำบลบางพระ(4/6)*10066.666667000000
12ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง(2/3)*10066.666667000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางน้อง ตำบลหูล่อง(1/2)*10050.000000000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก(0/0)*1000.000000000000
15ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปากพนัง(0/0)*1000.000000000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางศาลา ตำบลบางศาลา(0/0)*1000.000000000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวป่าขลู่(0/0)*1000.000000000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตะลุมพอ ตำบลขนาบนาก(0/0)*1000.000000000000
19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนาบนาก ตำบลขนาบนาก(0/0)*1000.000000000000
20โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดลาว ตำบลชะเมา(0/0)*1000.000000000000
21โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางมูลนาก ตำบลชะเมา(0/0)*1000.000000000000
22โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดสระ ตำบลท่าพญา(0/0)*1000.000000000000
23โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแรด ตำบลบ้านเพิง(0/0)*1000.000000000000
24โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสระ ตำบลคลองกระบือ(0/1)*1000.000000000000
25โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขลัง ตำบลบางตะพง(0/0)*1000.000000000000
26โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางบูชา ตำบลเกาะทวด(0/0)*1000.000000000000
27โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่บน(0/0)*1000.000000000000
28โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทร ตำบลบางศาลา(0/0)*1000.000000000000