ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละหญิงอายุ15-19ปีหลังคลอดหรือแท้งได้รับการคุมกำเนิด อ.กะทู้ (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 66.666667000000 | SD อำเภอ =
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลป่าตอง(4/6)*10066.666667000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้(0/0)*1000.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา(0/0)*1000.000000000000