ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี อ.กะทู้ (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 11.764706000000 | SD อำเภอ =
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลป่าตอง(2/17)*10011.764706000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้(0/0)*1000.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา(0/0)*1000.000000000000