ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์) อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 4.386403615400 | SD อำเภอ =2.190455247085
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร(78/950)*1008.210526000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(48/609)*1007.881773000000
3โรงพยาบาลถลาง(193/2,831)*1006.817379000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(41/688)*1005.959302000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(36/762)*1004.724409000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(12/298)*1004.026846000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(10/273)*1003.663004000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล(45/1,339)*1003.360717000000
9ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(46/1,453)*1003.165864000000
10ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี(47/1,568)*1002.997449000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา(1/39)*1002.564103000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก(14/581)*1002.409639000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา(4/322)*1001.242236000000