ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 68.550554076900 | SD อำเภอ =9.867115447979
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา(34/39)*10087.179487000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก(450/581)*10077.452668000000
3ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี(1,176/1,568)*10075.000000000000
4ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(1,083/1,453)*10074.535444000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร(707/950)*10074.421053000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา(237/322)*10073.602484000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(208/298)*10069.798658000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(496/762)*10065.091864000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล(855/1,339)*10063.853622000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(378/609)*10062.068966000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(426/688)*10061.918605000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(150/273)*10054.945055000000
13โรงพยาบาลถลาง(1,452/2,831)*10051.289297000000