ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 57.698211866700 | SD อำเภอ =17.592373805310
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(2/2)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(115/161)*10071.428571000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(253/384)*10065.885417000000
4โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(91/143)*10063.636364000000
5ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(78/125)*10062.400000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(12/20)*10060.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(240/405)*10059.259259000000
8โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(46/78)*10058.974359000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(151/257)*10058.754864000000
10สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(148/260)*10056.923077000000
11โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(88/155)*10056.774194000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(250/451)*10055.432373000000
13ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(47/115)*10040.869565000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(13/37)*10035.135135000000
15ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(1/5)*10020.000000000000
16โรงพยาบาลฉลอง(0/0)*1000.000000000000