ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน อ.ทับปุด (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 71.826186428600 | SD อำเภอ =13.074796409773
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ(152/178)*10085.393258000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย(60/73)*10082.191781000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง(93/115)*10080.869565000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย(117/148)*10079.054054000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน(340/528)*10064.393939000000
6โรงพยาบาลทับปุด(85/148)*10057.432432000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำทองหลาง(31/58)*10053.448276000000