ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน อ.นบพิตำ (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 56.903490000000 | SD อำเภอ =5.570451936535
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนบ(113/168)*10067.261905000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียน ตำบลกรุงชิง(158/261)*10060.536398000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทุ่ง ตำบลกะหรอ(48/81)*10059.259259000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยดง(11/19)*10057.894737000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพุด ตำบลนาเหรง(102/184)*10055.434783000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ(68/129)*10052.713178000000
7โรงพยาบาลนบพิตำ(49/94)*10052.127660000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานวัว(54/108)*10050.000000000000