ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน อ.พระพรหม (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 53.215447857100 | SD อำเภอ =14.366735118461
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง ตำบลนาสาร(304/398)*10076.381910000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยูง ตำบลช้างซ้าย(113/174)*10064.942529000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัง ตำบลนาพรุ(81/139)*10058.273381000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระพรหม ตำบลนาพรุ(120/243)*10049.382716000000
5โรงพยาบาลพระพรหม(129/264)*10048.863636000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสระ ตำบลท้ายสำเภา(144/381)*10037.795276000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลช้างซ้าย(73/198)*10036.868687000000