ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 96.747142200000 | SD อำเภอ =5.038887960180
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(3/3)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(27/27)*100100.000000000000
3ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(61/61)*100100.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(2/2)*100100.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(258/258)*100100.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(546/547)*10099.817185000000
7ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(84/85)*10098.823529000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(80/81)*10098.765432000000
9สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(271/275)*10098.545455000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(447/456)*10098.026316000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(239/244)*10097.950820000000
12โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(212/226)*10093.805310000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(330/354)*10093.220339000000
14โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(82/91)*10090.109890000000
15โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(46/56)*10082.142857000000
16โรงพยาบาลฉลอง(0/0)*1000.000000000000