ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 88.716573166700 | SD อำเภอ =11.834570906832
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(4/4)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(87/87)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(128/129)*10099.224806000000
4ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(22/23)*10095.652174000000
5สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(57/61)*10093.442623000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(14/15)*10093.333333000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(58/63)*10092.063492000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(93/102)*10091.176471000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(121/145)*10083.448276000000
10โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(42/51)*10082.352941000000
11โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(36/50)*10072.000000000000
12โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(13/21)*10061.904762000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(0/0)*1000.000000000000
14ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(0/0)*1000.000000000000
15ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(0/0)*1000.000000000000
16โรงพยาบาลฉลอง(0/0)*1000.000000000000