ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม อ.นบพิตำ (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 78.227318875000 | SD อำเภอ =15.269191282332
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนบ(46/48)*10095.833333000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทุ่ง ตำบลกะหรอ(17/18)*10094.444444000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานวัว(17/21)*10080.952381000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพุด ตำบลนาเหรง(31/39)*10079.487179000000
5โรงพยาบาลนบพิตำ(15/19)*10078.947368000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ(27/36)*10075.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยดง(6/8)*10075.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียน ตำบลกรุงชิง(6/13)*10046.153846000000