ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 4.383915642900 | SD อำเภอ =3.524526557286
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(4/38)*10010.526316000000
2โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(7/75)*1009.333333000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(1/13)*1007.692308000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(4/54)*1007.407407000000
5ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(2/36)*1005.555556000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(1/19)*1005.263158000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(2/41)*1004.878049000000
8โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(3/62)*1004.838710000000
9สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(1/35)*1002.857143000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(1/58)*1001.724138000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(1/77)*1001.298701000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(0/2)*1000.000000000000
13ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(0/10)*1000.000000000000
14ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(0/0)*1000.000000000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(0/6)*1000.000000000000
16โรงพยาบาลฉลอง(0/0)*1000.000000000000