ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ทับปุด (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 4.773092285700 | SD อำเภอ =6.042650449623
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง(2/12)*10016.666667000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำทองหลาง(1/14)*1007.142857000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน(4/65)*1006.153846000000
4โรงพยาบาลทับปุด(1/29)*1003.448276000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย(0/21)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย(0/8)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ(0/21)*1000.000000000000